Категория

Начало » Строителство » Строителни материали

Огнезащитни бои

Огнезащитни бои За огнезащита на грундирани метални и дървени конструкции. Не съдържа органични разтворители и спада към групата на трудногорими материали. Граница на Предлага: Колора АД

Капаци за прозорци

Капаци за прозорци Вентакс ООД ви предлага капаци за прозорци Предлага: Вентакс ООД

Китове

Китове Нитроцелулозен шприц кит; За подравняване и заглаждане на предварително почистени и грундирани метални повърхности. Предлага: Колора АД

Разредители

Разредители Разредител АМВ ; Разредител МРТ ; Разредител НЦ ; Разредител ЕАК ; Разредител ХК ; Разредител ВЛ ; Разредители ЕАЕ и АБТ ЕАЕ ; Разредител "Акрил" ; Ра Предлага: Колора АД