Категория

Начало » Компютри, Софтуер и Интернет » Софтуер

  • Складова система Складова система Системата дава възможност на потребителя бързо и лесно да въвежда и получава информацията необходима за следене на състоянието на отделните търговски обекти (складове, магазини, щандове и др.). Да получава всевъзможни справки както да променя начина на работа търговския отдел във фирмата. Предлага: M&DSoft
  • Софтуер, инсталации и поддръжка Софтуер, инсталации и поддръжка Разработване на софтуер, инсталиране на Windows, Office, Oracle и други.
    Поддръжка на софтуер и мрежи Предлага: M&DSoft
  • Софтуерен продукт Пачко 2001 Софтуерен продукт Пачко 2001 Софтуерен продукт Пачко 2001 е продукт, разработен да посрещне нуждите на всички, които в процеса на своята обичайна дейност изготвят платежни нареждания, а именно
    счетоводни къщи, счетоводители, фирми от всякакъв характер, които извършват плащания към бюджета.
    Предлага: Еклектика ООД
  • ХАРИС - Личен състав, заплати, нормиране ХАРИС - Личен състав, заплати, нормиране Бърза, стабилна и лесна за поддържане система за автоматизиране дейностите в отделите ТРЗ и Личен състав, съобразена с всички изисквания на българското законодателство. Предлага: M&DSoft