Военно Издателство ЕООД

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 19 стоки Адрес:
България, София 1080,
ул. "Иван Вазов" №12

Тел: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
Факс: 02 / 980 27 79


Военно Издателство ЕООД

С възстановяването на българските въоръжени сили през 1878 г. възниква необходимостта и от специализирана военноиздателска дейност. След изтеглянето на руските офицери от България княз Александър, разпорежда на военния министър Данаил Николаев да назначи комисия от офицери и езиковеди, която редактира текста на военните устави.

За начало на военния печат в България се приема 28.04.1888 г., когато с приказ № 234 на военния министър се създава редакционен комитет на списание "Военен журнал". През 1895 г. редакцията на списанието се сдобива със скоропечатна машина "Аусбург" и заработва Печатница "Военен журнал", в която се отпечатват укази, инструкции, документи и периодични издания като вестник "Военни известия", "Българска военна мисъл" и други.

На 19 март 1919 г. със заповед на Министерството на войната Печатница "Военен журнал” получава статут на самостоятелно търговско предприятие, наречено "Военноиздателски фонд". Предприятието притежава печатница, книговезница, книжарница и работилници. През 1921 г. "Военноиздателския фонд" се преименува на "Армейски книгоиздателски фонд". С царски указ е дарено петно в центъра на София за собствена сграда. Първоначално замислен за банка, впоследствие преустроен, строежът по проект на архитект Георги Овчаров е завършен през 40-те години. Днес сградата на "Военно издателство" на ул. "Иван Вазов" и ул. "6-ти септември" е обявена за паметник на културата.

След 1944 г. "Военноиздателски фонд" се трансформира в "Държавно военно издателство", което издава и отпечатва предимно служебната документация на Министерството на Народната отбрана, специализирана литература, учебници и учебни пособия за военните училища, както и редица периодични издания. Със знака на военното издателство излизат и множество научни, мемоарни и художествени произведения.

През 1992 г. издателството се преименува на Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", а през 1993 г. се преобразува във Издателство на Министерство на отбраната, като се обединяват Военното издателство, вестник "Българска армия" и редакциите на списания "Военноисторически сборник", "Военен журнал" и "Сигнал".

През десетилетията на своята история, редом с изпълнението на специфичните си задачи, военното издателство се утвърждава и като културен институт и книжовен център. Известни учени, писатели, преводачи и художници очертават многообразния облик на издателската продукция.

През 1999 г. ИМО "Св. Георги Победоносец" прекратява съществуването си като военизирана структура на МО. Учредено е търговско дружество "Военно издателство" ЕООД.

Във "Военно издателство" работят сътрудници с голям професионален опит - редактори, коректори, печатари, книговезци и други. В Издателството се извършва редакционно - издателска обработка, художествено оформление и предпечатна подготовка на ръкописите, едноцветен и многоцветен печат на книги и списания, рекламни проспекти и каталози, плакати, акциденция, бележници и други, а също така книговезки услуги - машинно сгъване, телово и концево шиене, термолепене, ламиниране, лакиране, всички видове твърда подвързия.

Съхраняването на традициите на българското военно книгоиздаване е една от приоритетните задачи на "Военно издателство" ЕООД.