Военно Издателство ЕООД

Съхраняването на традициите на българското военно книгоиздаване е една от приоритетните задачи на издателството.

  • Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско Автор: Тодор Петров

  Авторът представя организацията, създаването, целите и структурата на нелегалната армия на ВМОРО през периода 1899 - 1908 г., начинът на нейното осигуряване с всичко необходимо за въоръжена борба. Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Новата Цивилизация. Политика на третата вълна Новата Цивилизация. Политика на третата вълна Автори: Хайди и Алвин Тофлър
  Алвин и Хайди Тофлър в продължение на повече от четвърт век говорят и пишат за бъдещето. Заглавието на първия им бестселър "Шок от бъдещето" се превръща в универсален термин, обозначаващ мащаба на промените, които светът преживява. Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Новото лице на войната Новото лице на войната Автор: Брус Бъркоуиц

  Съвременната война от много гледни точки е информационна война. Тя се характеризира с четири ключови движещи сили: асиметричните заплахи, при които дори и най - силните армии имат поне едно уязвимо място; информационно - технологичната надпревара... Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Политика и власт Политика и власт Автор: Тодор Кобуров

  Книгата е опит за представяне на систематизиран курс, посветен както на класически теоретически проблеми, така и на актуални въпроси на международната политика. Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Приятелство и вражда на Балканите Приятелство и вражда на Балканите Автор: Карл Казер
  Най - новата му книга Приятелство и вражда на Балканите е посветена на важни теми, чиято значимост надхвърля академичната им релевантност. Тя е опит за изграждане на траен теоретичен модел на общественото развитие на Балканите, който да има обяснителна сила по отношение на историята... Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Психологически операции Психологически операции Автор: Георги Карастоянов

  В книгата се излагат съвременните схващания за психологическите операции, като основен елемент от осъществяването на съвременните бойни действия. Авторът акцентира на психологическите знания необходими за разбирането и провеждането на психологическите операции - възприятия, мотивация, промяна на нагласите, стрес. Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Тайните офицерски братства Тайните офицерски братства Автор: Светлозар Елдъров

  На основата на новоиздирен архивен материал авторът разкрива организационната структура, дейността и еволюцията на тайните офицерски братства в периода на освободителните борби на Македония и Одринско.
  Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Тактически действия при високорискови ситуации Тактически действия при високорискови ситуации Автор: Иван Станчев

  На базата на международния и българския опит авторът формулира принципите на специалната тактика на законоприлагащите институции, като особено внимание е отделено на организацията, съгласуването на действията на екипите, както и на формите и способите за действие. Предлага: Военно Издателство ЕООД