Интернекс ЕООД

Доставка, монтаж, поддръжка, ремонт и сервиз.

   • Локални отоплителни инсталации Локални отоплителни инсталации Фирмата извършва доставка и изграждане на локални отоплителни инсталации на базата на проектни документации или собствена експертна оценка. Използват се висококачествени материали - внос от Италия, Испания, Чехия и Германия. Предлага: Интернекс ЕООД
  • Размразителни системи за олуци и водостоци Размразителни системи за олуци и водостоци Размразителните системи предотвратяват обледяването на олуците и водостоците. По този начин се предпазват от разрушаване витражите и фасадите на сградите. Системите могат да бъдат управлявани ръчно или автоматично. Предлага: Интернекс ЕООД
  • Водопроводни инсталации и битови хидрофорни уреди Водопроводни инсталации и битови хидрофорни уреди За обекти с проблем във водоснабдяването. Фирмата извършва доставка и монтаж на модерни хидрофорни съоръжения. Схемните решения са в зависимост от обективните условия за водоснабдяване /сондаж, кладенец или нерегулярно водоснабдяване/. Предлага: Интернекс ЕООД
  • Соларни (слънчеви) инсталации Соларни (слънчеви) инсталации Слънчевата инсталация представлява система от слънчеви колектори, комбиниран бойлер и помпена група. Ефективността на инсталацията се постига благодарение на вложените качествени и надеждни елементи. Предлага: Интернекс ЕООД