ЕТ Апис - Ромил Колев

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 8 стоки Адрес:
България, София 1000,
ул. "Ангел Кънчев" № 11
Тел: 02 / 988 51 13; 981 89 33; 980 26 03; 883 641
Факс: 02 / 988 51 13;
981 89 33; 980 26 03; 883 641
E-мейл: office@apis-kol...


ЕТ "Апис - Ромил Колев"

Фирмата е основана
през 1992 година.

Основни дейности:
Издателска дейност - специализирана литература в областите счетоводство, финанси, данъци, трудови правоотношения, обществено осигуряване, право, митническо законодателство, строителство и други.

Организиране на семинари по актуални въпроси от текущата счетоводна практика, данъчно облагане, осигурителни отношения. Абонамент и разпространение на специализирани периодични издания, в посочените области и компютърни продукти. Рекламна дейност.

Лица за контакти:
Президент:
Ромил Колев
Издателство и реклама: Александър Димитров
Организиране на семинари: Александър Димитров, Мария Костова
Абонамент и разпространение: Камелия Лазарова, Дияна Богданова

За повече информация: www.apis-kolev.com