Вока Консулт

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 0 стоки Адрес:
България, София 1000,
бул. Витоша 63, етаж 3
Тел: 02 / 987 91 60, 988 04 60
Факс: 02 / 987 9463
E-мейл: office@vocacons...


Представител: Президент: Красимир Киряков; Изп. директор: Емил Дърев

Оферти

Вока Консулт

ACDI / VOCA е една от седемте организации, членували в консорциум FLAG (Firm Level Assistance Group). Консорциум FLAG е неправителствена американска програма в помощ на българските частни фирми. ACDI / VOCA подпомага асоциации и малки и средни предприятия от сферата на агробизнеса и хранително - вкусовата промишленост.

Нейните услуги включват:
 • Консултации от висококвалифицирани американски специалисти.
 • Организиране на специализирани семинари и обучения в България.
 • Програми за обучение в страни от Централна и Източна Европа.
 • Обучение в САЩ.
 • ACDI / VOCA се финансира от Американската агенициа за международно развитие (USAID), Американската служба служба по земеделие (USDA), Световната банка, банки за развитие и търговски асоциации, както и индивидуални дарения, дарения от корпорации и фондации. Фирмите, ползващи услугите на ACDI / VOCA също допринасят за своя собствен успех.

  Програмата на ACDI / VOCA в България започва 1990 г. За повече от дванадесет години е подпомогнала стотици български земеделски предприемачи и частни фирми, множество земеделски асоциации, както и отдели на Министерството на земеделието и горите. Един от най - големите приноси на ACDI / VOCA към българското земеделие е въвеждането на системата от складови запаси. Законът за складиране и търговия със зърно е разработен и гласуван в Парламента на 29.07.1998 г., а първият публичен склад в България е лицензиран през юни 1999 г.

  Voca Consult е компания, която предоставя консултански услуги на фирми в областта на агробизнеса, хранително - вкусовата промишленост и туризма. Тя е създадена като приемник на ACDI / VOCA, след успешното приключване на програмата в края на декември 2003 г. Voca Consult и екипът от професионалсти продължава започнатото от ACDI / VOCA дело в помощ на фирмите по пътя към европейска интеграция.

  Партньори и клиенти на Voca Consult:
 • ACDI / VOCA
 • USDA
 • USAID
 • USTDA
 • Световната банка
 • FAO
 • EBRD
 • World Perspectives Inc.
 • UNCTAD
 • Българско - американска кредитна банка
 • Асоциация на месопреработвателите в България (АМБ)
 • Федерация на хлебарите и сладкарите (ФХСБ)
 • Съюз на производителите на консерви в България
 • Асоциация на млекопреработвателите
 • Булграно ООД
 • ГИФТА
 • Кристера ООД
 • Тандем - В ООД
 • Нилана ООД
 • Наслада АД
 • Пен Д'ор АД
 • Победа АД
 • Техра ООД
 • Джей Ел Пи ООД
 • Солвекс - Мира АД
 • Металинвест ООД
 • Traders Joe
 • Булагро ООД
 • RDP (Холандия)
 • Natural Resources Institute (Великобритания)
 • Стокова борса Polatli (Турция)

 • www.vocaconsult.com