Колора АД

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 15 стоки Адрес:
България, София 1252,
Световрачане, ул. Синчец 18
Тел: 02 / 996 36 91, 996 33 51, 0888 384 385
Факс: 02 / 996 33 24
E-мейл: kolora@omega.bg...


Представител: Михаил Иванов

Колора АД

"КОЛОРА" АД е създадена през 1995 г.. Оборудвана с модерни съвременни машини и контролна апаратура с висока степен на автоматизация. Произвежда качествени високо-технологични лаково-бояджийски покрития, отговарящи на всички европейски изисквания и стандарти. Във фирмата работи висококвалифициран персонал с богат дългогодишен опит. Въведена е система по качеството ISO 9001:2000.

Производство на алкидни бои и грундове, полиуретанови, епоксидни, акрилатни и други индустриални покрития. Едно и дву - компонентни автобои, антикорозионни системи за защита на металите, лазурни лакове за дърво, огнезащитни покрития, пътна маркировка и други лакобояджийски материали. Въведена е система за контрол на качеството съгласно ISO 9001:2000.
Нашето производство съчетава традициите и съвременните тенденции в световната лакобояджийска промишленост.

Целите на "КОЛОРА" АД - разработване и внедряване в производство на нови качествени, екологично чисти продукти, на базата на съвременни материали и технологии, отговарящи на изискванията на ЕС.

Продуктите на "КОЛОРА" АД се произвеждат съгласно изискванията залегнали във фирмените технически спецификации, в съответствие с българските и европейски стандарти. Гарантират високо качество, отлични технологични и експлоатационни показатели, неотстъпващи по образци на водещи световни фирми. Те не само осигуряват много добра защита на обработената повърхност, чрез качествено и трайно филмообразуващо покритие, но и високо естетичен и декоративен ефект за клиенти нежелаещи компромис в качеството.За повече информация: www.kolora.bg