Еклектика ООД

Работещи интернет решения за Вашите проблеми.

   • КабТел 4.0 - интегрирана информационна система КабТел 4.0 - интегрирана информационна система Управлявайте Вашата кабелна телевизия по - лесно и приятно посредством КабТел 4.0, софтуер за управление на абонаментни услуги и обработка на информацията при наличието на голяма клиентска маса. Предлага: Еклектика ООД
  • Софтуерен продукт Пачко 2001 Софтуерен продукт Пачко 2001 Софтуерен продукт Пачко 2001 е продукт, разработен да посрещне нуждите на всички, които в процеса на своята обичайна дейност изготвят платежни нареждания, а именно
    счетоводни къщи, счетоводители, фирми от всякакъв характер, които извършват плащания към бюджета.
    Предлага: Еклектика ООД