"ВСК Кентавър" ЕООД

Суровини, материали, резервни части и машини за всички отрасли.