AutoCad 2002 - Учебен курс

AUTOCAD 2002 УЧЕБЕН КУРС ви въвежда стъпка по стъпка в последната версия на AutoCAD — програмата за чертане и проектиране, превърнала се в индустриален стандарт в архитектурата, ландшафтното проектиране, инженерството и строителството. Практическите примери и ясните обяснения в книгата ви показват точно какво трябва да знаете, за да създавате, разработвате и завършвате сложни проекти на AutoCAD.

Съдържание

Въведение
Глава 1 Запознаване с AutoCAD
Глава 2 Основни команди
Глава 3 Създаване на чертеж
Глава 4 Стратегии за чертане: част 1
Глава 5 Стратегии за чертане: част 2
Глава 6 Организиране на вашия чертеж с помощта на слоеве
Глава 7 Групиране на обекти в блокове
Глава 8 Генериране на елевации
Глава 9 Работа с щриховки и запълвания
Глава 10 Контролиране на текст в чертеж
Глава 11 Оразмеряване на чертеж
Глава 12 Управление на външни референции
Глава 13 Разпечатване със схеми
Глава 14 Разпечатване на AutoCAD чертеж
Глава 15 Интернет възможности на AutoCAD