Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Торкетни маси

Качество Химически състав /%/ Гранулометрия
  MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 Cr2O3 mm
GK 60 87 3.0 6.5 0.5 3.0 - 0 - 4
GK 62 75 2.0 6.5 2.5 4.0 10 0 - 4
GK 65 55 1.5 9.0 4.5 5.0 25 0 - 4
GK 67 44 1.5 10.0 6.0 5.5 33 0 - 4
GK 30 83 3.0 6.0 1.0 7.0 - 0 - 4
GK 32 71 2.5 6.5 2.0 8.0 10 0 - 4
GC 50 87 2.5 9.0 0.5 1.0 - 0 - 4
GC 52 75 2.0 9.0 2.0 2.0 10 0 - 4
GT 30 86 2.5 1.0 0.5 10.0 - 0 - 4
GT 12 77 2.5 3.0 2.5 5.0 10 0 - 4
Lotomag 80 79 2.5 4.5 1.0 13.0 - 0 - 1
GV 90 83 7.0 7.0 1.0 2.0 - 0 - 3