Фирма

Предлага: Infinit Sun Телефон: 02/ 962 04 32
е-mail: infinit_sun@market....
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Skin Life System - EXTETICA 2005


Това е първият проект с многофункционални независими модули за анализ, диагностика и лечение на кожата. Два действащи модула с модерен и функционален дизайн, проектирани да задоволят нуждите за пространство, което е все по- наложително в днешно време.


Skin Dia System

Модул за диагностика - интегрална част от работната програма, предлага максимума по отношение на апаратура за анализ и диагностика на кожата и се състои от:

Skin Life Camera - Микро - телекамера с променливо увеличение.
Използва се за прецизно анализиране на кожата в дълбочина и нейното състояние. Служи за да се аргументира състоянието на същата и последвалите от това заключение линии на третиране. Ако се свърже с РС дава възможност да се архивира, да се каталогизира и да се сравнят изображенията преди и след манипулациите.

Skin Life Detector - Aпарат за измерване на киселинността (PH), хидратирането, температурата и отделянето на масти от кожата. Основен уред за обективна оценка на състоянието на кожата, за правилна диагностика на неестетизмите и определяне на най- подходящите и удачни насоки на лечение.