Фирма

Предлага: Infinit Sun Телефон: 02/ 962 04 32
е-mail: infinit_sun@market....
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Body Ice - EXTETICA 2005

Както е известно и доказано от физиката и медицината, постоянният ток представлява идеалният начин да се вкарват локално вещества подкожно (лекарства, козметични продукти, и т.н.). Веществата, разпаднали се на йони, проникват по - лесно и свързвайки се стабилно с протеините, изпълняват много по - ефективна роля от всеки друг вид въздействие.

Ефектът на интервенцията зависи главно от следните два фактора:
- Силата на електрическия ток. С увеличаването силата на тока пропорционално нараства и подкожното навлизане на веществата.
- Кожното съпротивление. Колкото повече отслабва кожното съпротивление, толкова повече, пропорционално, нараства подкожното навлизане на веществата.

Body Ice, студената йонофореза, позволява да се увеличи интензитета на тока и да се намали кожното съпротивление както никога не е постигано досега, и без да са видни ограничения на други техники.

Този резултат може да се постигне само ако се комбинира, както при Body Ice, използването на постоянен ток и "студено", създаден обаче чрез обособен уред, а не просто посредством "кубче лед".

Посредством особена патентована ръчка може да се постигне:
- Намаляване на температурата. Повърхността на "активният" електрод, охладен от съответен използван уред, предизвиква намаляване на температурата в зоната на приложение.
- Намаляване на съпротивлението на кожата. "Студът" създаден от "активния" електрод и влажността създадена от притока на веществото за йонизиране, определят намаляването на кожното съпротивление при преминаването на електрическия ток през зоната върху която се работи.
- Увеличаване интензитета на тока. Понижаването на температурата и намаляването на кожното съпротивление постигнати едновременно в зоната на приложение, предизвикват анулирането на ефекта Joule, и следователно, позволяват да се увеличи интензитета на тока до стойности дори и 10 пъти по - високи от тези, които се използват нормално.

По този начин се постига по - голямо и по - добро навлизане на йонизираните вещества и по - дългото им задържане в третираната зона. Всичко това означава по - висока ефективност на процедурата, без обаче да се забелязват ограниченията или противопоказания та установени при други техники:

- Без "ледени" изгаряния.
- Без втечняване на "леда"( без разтопяване), без дисперсия на електрическото поле.
- Без зачервяване, без възпаления.
- Без ефекта на Joule, без химически струпеи.

Гореспоменатите отрицателни явления не се наблюдават в зоните, където е разположен положителния електрод, благодарение на специалния патентован уред, с който е снабден Body Ice, който пречи да се появят физико - химичните условия за създаване на тези щети.

За още по - голямо подобрение на резултата, Body Ice предвижда програма наречена ID, в която са налични благоприятните ефекти на постоянния ток, липо и тонизиращите ефекти на 2000 Hz поляризиран ток, който също се използва.

Body Ice е най - еволюиралият, ефективен и сигурен метод в наши дни за подкожно вкарване на вещества (лекарства, козметични средства и други) посредством йонофореза на студено, за да се преборим с всички неестетизми, които се нуждаят от третиране на местна основа.