Фирма

Предлага: НетБГ Комуникации ООД Телефон: 02 / 962 43 52; 962 53 93
е-mail: office@netbg.com
ВИЖ Пълната информация за фирмата

НетБГ Наети линии

 • Развитието на информационните технологии и компютърни комуникации, позволява почти цялата лична и бизнес кореспонденция да бъде извършвана по електронен път чрез Интернет.
 • При такъв тип решение на клиента се предоставя възможността да бъде включен 24 часа в Интернет, което значително улеснява воденето на активна кореспонденция и достъпа до всякаква информация, необходима за работата му, а паралелно с това той може да представи фирмата и дейността си на широката публика, както и да осигури на партньорите си бърз и защитен достъп до информация, която се изменя динамично и е голяма по обем.
 • НетБГ Комуникации предоставя комплексни решения на своите клиенти, като в услугата се нтегрират освен традиционните корпоративна електронна поща, WEB и FTP сървър, също така и пецифични решения, като изграждане на VPN, видеоконферентни комуникации, мултимедийни презентации.
 • Специално внимание е отделено на защитата на компютърните мрежи на клиентите от правомерен достъп, както и системи за контрол и управление на трафика и достъпа до Интернет от самия клиент.

  Наети Линии /трафик/
  По договаряне
  Наети Линии /30% запълване/
  По договаряне
  Наети Линии /CIR/
  По договаряне