Софтуерен продукт Пачко 2001

Начало » Компютри, Софтуер и Интернет » Софтуер

Фирма

Предлага: Еклектика ООД Телефон: 02 974 56 42; GSM: 088 8 956 836
е-mail: info@eklektica.com
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Софтуерен продукт Пачко 2001

  • Еднозначност. Веднъж въведена, общата информация за изготвяне на платежно нареждане (например информацията за наредителя, получателя и банките, с които те оперират), се използва без да се налага нейното повторно въвеждане.
  • Гъвкавост. Дава се възможност за нанасяне на необходимите корекции след въвеждане на информацията.
  • Коректност. При въвеждане и редакция, програмата следи за коректността на информацията.
  • Автоматизиране на процеса. Автоматизира се изготвянето на периодично повтарящи се платежни нареждания, чрез организирането им в пакет.
  • История на отпечатаните документи. Улеснява се търсенето из отпечатаните платежни нареждания, чрез използването на филтър. Позволява да се изготвят дубликати на вече отпечатани платежни нареждания;
  • Поддръжка на стандарти. Пачко 2001 използва стандартни формуляри за платежни нареждания ( No: 1092Q ) отпечатани върху безконечна хартия. Това гарантира съвместимост с държавните изисквания и по - дълъг живот за Вашия принтер, тъй като се отпечатва само необходимата информация. Предвидена е вероятността, след време бланката да промени своето съдържание и подредба.
  • Съхранява всички данни във XML формат. Това означава, че той може лесно да се интегрира с продуктите, които ползвате в момента.
  • Лекота на употреба. Притежава лесен и интуитивен интерфейс.