Фирма

Предлага: FoxySoft Телефон: 088 8 255 522
е-mail: info@foxysoft.com
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Платежни Документи

Програмният продукт "Платежни Документи" е предназначен да облекчи и ускори издаването на различни видове банкови платежни документи и касови ордери.

Версия 3.0 на продукта включва следните видове документи:
 • платежно нареждане
 • платежно искане
 • нареждане разписка
 • вносна бележка
 • нареждане / искане за масово плащане
 • платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета
 • бюджетно платежно нареждане
 • разходен касов ордер
 • приходен касов ордер

 • Програмният продукт поддържа списъци на потребителите, техните банкови сметки, контрагенти (както и техните банкови сметки) и служители. Предоставена е възможност за споделяне на контрагенти между отделните потребители, т.е. не е необходимо въвеждането на един и същ контрагент за всеки един от потребителите, а при въвеждане данните на контрагента се избира, че въвежданият контрагент е споделен и той ще се появява в списъците с контрагентите и на другите потребители.

  Програмният продукт работи под MS Windows 98 / NT / 2000 / ME / XP. Поддържа се работа в мрежа като по този начин всички инсталирани копия на програмата в мрежата ще могат да работят с едни и същи данни, които могат да се намират както на мрежовия сървър, така и на всяка една от локалните работни станции в мрежата. Разбира се, препоръчва се в такъв случай данните да се поставят на мрежовия сървър.

  Документите се отпечатват на лист във формат A4, директно на принтера. Не е необходима специална хартия с бланки, защото програмата изчертава и самата бланка на платежния документ. Форматът на банковите платежни документи спазва указанията, предвидени в БУС1092 (Печатна подготовка на формуляри за платежни документи).

  Лице за контакти: Живко Желязков
  Email: zhivko_n@netbg.com