Народи срещу държави. Рискови малцинства през новия век

Начало » Книги и полиграфия » Военна, Историческа и Политическа литература

Фирма

Предлага: Военно Издателство ЕООД Телефон: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Народи срещу държави.
Рискови малцинства през новия век

Автор: Тед Робърт Гър
Народи срещу държави предлага обширен, актуализиран анализ на етническите и националистическите конфликти по света, както и на опитите за тяхното управление.
Тед Р. Гър проследява поведението на 275 политически активни етнически общности през 90-те години на XX в. и посочва факторите, които насърчават отстояването на етническите идентичности, предпоставките за възникването на даден етнополитически конфликт и неговите характеристики. Основните теми, разглеждани в отделните глави на книгата, засягат мотивацията за политическа активност на малцинствата, демократичното управление и стратегиите за приспособяване на етническите общности в плуралистичните общества и опитите за потушаване и управление на етнонационалните конфликти.
Авторът идентифицира около 90 общности, които в началото на XXI в. са изложени на значителен риск от конфликти и репресии и предупреждава, че очертаващите се световни стратегии и принципи, които регулират отношенията между общностните групи и държавите далеч не са съвършени или универсално приложими и ефективни.
Книгата представлява интерес за широк кръг читатели, особено за студенти, изучаващи политология и международни отношения. 

  • Формат - 60 х 90 / 8
  • Обем - 280 стр.