Фирма

Предлага: Военно Издателство ЕООД Телефон: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Българо - руски речник по туризъм

Съставители: Наталия Боянова, Павлина Попова и Тодорка Тончева
Речникът е адресиран към настоящите и бъдещите специалисти, работещи в областта на международния туризъм, които използват руски език за целите на професионалното общуване.
Основното предназначение на речника е да подпомага процеса на създаване на собствени текстове в устна и писмена форма при общуването с руски и рускоговорящи клиенти, партньори и контрагенти, специализирани учреждения и институции в туристическия бранш.
Речникът има три приложения. Приложение № 1 съдържа конкретна лексика от сферата на хотелиерското и ресторантьорското обслужване. В Приложение № 2 подробно е представена лексиката, свързана с темата "Видове спорт и спортна анимация". Структурата на тези приложения напълно дублира структурата на речника. Приложение № 3 съдържа списък на названията на международни, регионални и национални туристически организации, както и на организации, чиято дейност обслужва области близки до туризма.
Съставителите Наталия Боянова, Павлина Попова и Тодорка, Тончева са преподаватели в УНСС.

  • Формат - 70 х 100 / 16
  • Обем - 144 стр.