Фирма

Предлага: Военно Издателство ЕООД Телефон: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Психологически операции

Автор: Георги Карастоянов
В книгата се излагат съвременните схващания за психологическите операции, като основен елемент от осъществяването на съвременните бойни действия. Авторът акцентира на психологическите знания необходими за разбирането и провеждането на психологическите операции - възприятия, мотивация, промяна на нагласите, стрес. Основно внимание се отделя на специфичните техники и процедури на военната пропаганда и контрапропаганда от гледна точка на практическото им реализиране. Подробно се изследват проблемите на организацията и провеждането на психологическите операции. Разглеждат се критериите за подбор на медиите участващи като основен инструмент на психологическите операции - аудиовизуални, визуални, аудиомедии. Книгата представлява интерес както за офицерите от Българската армия така и за всички, които се интересуват от психологическите аспекти на военното дело.

  • Формат - 60 х 84 / 16
  • Обем - 200 стр.