Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Начало » Книги и полиграфия » Правна литература

Фирма

Предлага: Военно Издателство ЕООД Телефон: 02 / 987 62 61, 980 41 86, 980 27 66
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Автор: Тодор Петров
Обн., ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г, в сила от 27.02.1996 г, изм. и доп., бр. 67 от 6.08.1996 г. бр. 122 от 19.12.1997 г, изм., бр. 70 от 19.06.1998 г, бр. 93 от 11.08.1998 г, в сила от 1.04.1999 г, бр. 152 от 22.12.1998 п, в сила от 1.01.1999 г. изм. и доп. бр. 153 от 23.12.1998 г. в сила от 1.01.1999 г, изм.. бр. 12 от 12.02.1999 г, доп., бр. 67 от 27.07.1999 г, в сила от 28.08.1999 г, изм.. бр. 69 от 3.08.1999 г, в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 49 от 16.06.2000 г, в сила от 16.06.2000 г, доп., бр. 64 от 4.08.2000 г, в сила от 1.01.2001 г, изм., бр. 25 от 16.03.2001 г. в сила от 31.03.2001 г, бр. 34 от 6.04.2001 г, в сила от 6.04.2001 г, бр. 1 от 4.01.2002 г, в сила от 1.01.2001 г, изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г. в сила от 19.04.2002 г, изм., бр. 45 от 30.04.2002 г.

  • Формат - 60 х 84 / 16
  • Обем - 160 стр.