Възнаграждения и обезщетения

Начало » Книги и полиграфия » Правна литература

Фирма

Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев Телефон: 02 / 988 51 13; 981 89 33; 980 26 03; 883 641
е-mail: office@apis-kolev.c...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Възнаграждения и обезщетения
Правна уредба, данъци и осигуровки, счетоводно отчитане

Това издание предлага систематизирано изложение на различните видове възнаграждения и обезщетения, заплащани на работниците и служителите. Подробно са разгледани правната уредба на трудовите възнаграждения, различните случаи на заплащане на труда по допълнителни трудови договори, както и допълнителните трудови възнаграждения и обезщетенията по Кодекса на труда. Анализирани са условията за изплащане на възнаграждения и обезщетения, трудовите спорове, възникващи във връзка с тях, а също така и осигурителните вноски, дължими върху възнагражденията, обезщетенията и другите плащания по трудови правоотношения. Специално внимание е отделено върху данъчното третиране и счетоводното отчитане на възнагражденията и обезщетенията. Към авторския коментар са приложени практически примери, писма и указания на МТСП и ГДД и съдебни решения на Върховния съд.

  • Автори: Гошо Мушкаров, Евгени Рангелов
  • Цена с ДДС: 17.40 лв.