CM Story - автоматизация на дейността в търговска и производствена фирма

Начало » Компютри, Софтуер и Интернет » Софтуер

Фирма

Предлага: Compumotor Телефон: 02/73 90 97
е-mail: office@cmstory.com
ВИЖ Пълната информация за фирмата

CM Story - автоматизация на дейността в търговска и производствена фирма

Възможности на програмата

Фактури, проформи, поръчки, заявки, оферти.
Възможност за отложено/разсрочено плащане и авансови доставки и продажби. Схеми за търговски отстъпки по контрагенти и групи стоки/услуги. Серийно издаване на еднотипни фактури с вход от Excel или друг файл. Поръчки, фактури от поръчки, автоматизирано серийно фактуриране. Универсален експорт/импорт на документи.

Следене на движението на стоки/услуги:
доставки, продажби, трансфери между складове, печат на складови документи. Йерархично структуриране на номенклатури с типове и подтипове. Серийни номера, баркодове, партиди, гаранционни срокове, акцизи, разрешителни и др.

Неограничен брой складове
, щандове, магазини, дилъри. Възможно е свързването им в мрежа. Възможност за логически складове (реален, счетоводен). Отдалечени складове (обекти).

Плащане на фактурите:
по касов или банков път. При използване на касов апарат е разработен модул за автоматично изпращане на данните за продажбите към касовия апарат.

Касови и банкови операции:
плащане по фактура / известие, авансово плащане, асоцииране на фактура с авансово плащане, закупуване на валута, трансфери на средства между каса, банка и др.

Митнически задължения
. При доставка от внос се следят и автоматично се формира себестойността.

Валутен менажер на валутни курсове
. Цени, ценови листи, справки в различни валути. Автоматично актуализиране на продажни цени. Работа с няколко валути едновременно.

Стандартни счетоводни справки
, дневници ДДС, справка-декларация, генератор на отчети, количествен и стойностен анализ на движението на стока или група стоки, класации на клиенти и стоки по обем, продажби, ефективност и др. Възможност за експорт на справките в друг формат (Excel, текстов файл и др.)

Версии на програмата за мрежа.
В една локална мрежа може да има неограничен брой работни места.

Настройки и права за достъп, защитени с пароли.
Програмата има множество настройки. Достъпът е с потребителско име и парола. Отделните потребители могат да имат множество различни права, които да отразяват позицията на служителя във фирмата.

За повече информация натиснете тук!