Фирма

Предлага: Френел Телефон: 02/874 38 60, 983 33 38, 0888 539 113
е-mail: office@frenel.net
ВИЖ Пълната информация за фирмата

филтърна колона

FHPR34-3V - Филтърна колона с обезжъздушител, с присъединителни размери 3/4”.