Цветен ксероксКачествено цветно и черно-бяло ксерокопиране – възможност за увеличаване на А4 до формат А1