Плотиране

Цветно и чернобяло разпечатване на плотер - чертежи, табла, презентации, афиши, плакати , снимки и други върху хартия, паус и фотохартия.