Иновации и предприемачество

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература
Иновации и предприемачество
Питър Дракър

Хиляди са мениджърите, страстни читатели на книгите на Питър Дракър настоящата ще привлече още повече почитатели. “Иновации и предприемачество” разглежда “какво, кога и защо”; политики и решения; възможности и рискове; структури и стратегии; персонал, компенсации и възнаграждения.
348 стр.
2002г. / ISBN 954-9964038-8


Съдържание:


Предговор
Въведение

1. Предприемаческа икономика
Практика на иноваците
2. Системно предприемачество
3. Целенасочената иновация и седемте източника на иновационна възможност
4. Източник : неочакваното
5. Източник : несъответствията
6. Източник : нужда на процеса
7. Източник : промени в структурата на бранша или на пазара
8. Източник : демогравски промени
9. Източник : промени във възприятието
10. Източник : ново познание
11. Блестящата идея
12. Принципи на иновацията

Практика на предприемачеството
13. Предприемаческият мениджмънт
14. Предприемаческият бизнес
15. Предприемачество в институцията за услуги
16. Новото рисково предприятие

Предприемачески стратегии
17. “Най – бързо и с най – много”
18. Да ги удариш там, където не очакват
19. “Екологични” ниши
20. Промяна на стойности и параметри

Заключение

Предприемаческото общество