Фирма

Предлага: Колора АД Телефон: 02 / 996 36 91, 996 33 51, 0888 384 385
е-mail: kolora@omega.bg, in...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Огнезащитни бои


  • Водоразредима огнезащитна набъбваща боя BC-58

  • За огнезащита на грундирани метални и дървени конструкции. Не съдържа органични разтворители и спада към групата на трудногорими материали. Граница на пожароустойчивост - 60 мин. при пожар.
    18 л.