Колеж "Омега"

Основан в един от най-хубавите и оживени градове на България, колеж "Омега" бързо се налага като една от главните институции за обучение и развитие в България. Колеж "Омега" се стреми към развитието и разпространението на науката и просветата. Като един от водещите центрове на академично съвършенствo, "Омега" има една основна цел: да запази и подобри позицията си на високо интернационално качество и да сравни постиженията си със световните стандарти; да осигури отлична среда за обучение, да подпомага придобиването на знания в широк спектър от академични дисциплини и да служи на основните професии, да създаде зрелостници, подготвени за високи лични и професионалани постижения, да допринася към обществото, подпомагайки здравеопазването и икономическото и културно развитие. Като важен градски колеж, "Омега" особено цени интелектуалните и икономически връзки с българското общество, което формира неговото начало и осигурява основатa, от която ще продължи към най-широките интернационални хоризонти, обогатявайки себе си и България .

Ние, от Управата на Омега сме се посветили на:
  • Осигуряване на достъп до висококачествено обществено обучение
  • Качествено преподаване и образование
  • Възможности за всеки човек да достигне пълния си потенциал
  • Тръпката, насладата и удовлетворението от интелектуалното развитие
  • Колегиални и добронамерени отношения
  • Толерантност спрямо разнообразието и индивидуалните различия
  • Дейност в полза на обществото

    За повече информация: http://www.omegacollege.org/bg/