Фирма

Предлага: Стърлинг Фактор България Телефон: + 359 2 962 5707, + 359 2 962 2585
е-mail: sterling@loze.net
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Експортният факторинг е комплексна услуга, предоставяна от Стърлинг Фактор Бъргария и е предназначена за български компании, изнасящи стоки или услуги в чужбина при условия на разсрочено плащане.

Пакетът включва:

Извършване на проверка за платежоспособността на Вашите клиенти. Проверката е строго конфиденциална и клиентите Ви никога не научават за нея, а Вие получавате достоверна информация за тяхната платежоспособност.

Застраховане на плащането
Застрахова се срещу фалит, изпадане в неплатежоспособност на купувача или необоснован отказ на плащане. В случай на настъпване на застрахователно събитие Стърлинг Фактор България изплаща 100% от дължимите суми. Необходимо е предварително одобрение на клиента, което отнема до 7 работни дни.

Авансиране
До 24 часа от получаване на фактурата (по факс, е-мейл или куриер) Стърлинг Фактор България изплаща 80% от нейната стойност. По този начин отпада нуждата от теглене на банков кредит за оборотни средства. Освен това се подобряват финансовите показатели на фирмата Ви, тъй като краткосрочните задължения се вписват като налични средства. Не са необходими ипотека, залог на имущесво, особени залози и т.н. Достатъчно е да пуснете Вашата фактура по факса. Няма такса за ангажимент, такса за обслужване на кредита, такса за неусвояване на кредита и други каквито и да било скрити такси и комисионни.

Управление на дълга
Стърлинг Фактор България поема административно-счетоводното обслужване на Вашите клиенти. Изготвя и предоставя редовни и подробни отчети по сметките с отделните клиенти. Следи състоянието на всяко едно вземане и се грижи за неговото получаване навреме. Извършва непрекъснат мониторинг на кредитоспособността на Вашите купувачи. В случай на промяна във финансовата им стабилност Стърлинг Фактор Ви уведомява незабавно с цел адекватна и навременна реакция от Ваша страна.

Събиране на вземанията
За осигуряването на навременното плащане на Вашите клиенти се грижи екипа от професионалисти от датската компания NORDISK A/S - една от най-добрите факторингови компании в света, по данни на Световната организация за факторинг.