Фирма

Предлага: Стърлинг Фактор България Телефон: + 359 2 962 5707, + 359 2 962 2585
е-mail: sterling@loze.net
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Вътрешният факторинг е услуга, предназначена за фирми произвеждащи и реализиращи стоки (или услуги) на българския пазар при условия на отложено плащане до 90 дни.

Стърлинг Фактор България е единствената факторингова компания у нас, която предлага факторинг без регрес, т.е. ако Вашия клиент закъснее с плащането, изпадне в несъстоятелност или обяви фалит, на Вас няма да Ви се наложи да върнете получените като аванс суми.

Вашите вземания са застраховани и по този начин с гарантирано изплащане на 100%.

Малка част от многото предимства е:
не е необходима ипотека, залог на имущесво, особени залози и т.н. Достатъчно е да пуснете Вашата фактура по факса. Няма такса за ангажимент, такса за обслужване на кредита, такса за неусвояване на кредита и други каквито и да било скрити такси и комисионни. Единствено е необходимо предварително одобрение на клиента, което отнема до 7 работни дни
до 24 часа от прехвърлянето на фактурата към Стърлинг Фактор България получавате 80% от нейната стойност по Вашата банкова сметка;
освен вземанията, прехвърляте към Стърлинг Фактор България и тяхното счетоводно обслужване. Това води до намаляване на Вашите счетоводни разходи;
отпадат грижите Ви по събиране на вземанията – напомнящи обаждания, факсове, препращане на фактури, размяна на кореспонденция;
освобождавате време, което Ви дава възможност да се съсредоточите върху основния си предмет на дейност.
вътрешният факторинг позволява да увеличите оборотния си капитал, без да прибягвате до теглене на банков кредит за оборотни средства.
позволява Ви да излезете една крачка пред Вашите конкуренти, като предлагате по-дълъг прериод на отсрочено плащане на клиентите си.

Както и при експортния факторинг, остатъка от 20% получавате, когато Вашият клиент плати фактурата на Стърлинг Фактор България.