Фирма

Предлага: Булфлекс EООД Телефон: +359 2 9625488; +359 2 9624190; +359 2 9624283
е-mail: bulflex@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Абразивни дискове


За рязане на метал                                       За рязане на неметал

Легенда:
                                                         Легенда:
А30R-BF95                                                       А30R-BF95
A - нормален корунд                                         A - нормален корунд
30 - едрина на зърното                                     30 - едрина на зърното
R - твърдост                                                     R - твърдост
B - свързващо вещество                                  B - свързващо вещество
Технически характеристики:                        Технически характеристики:
А30R – твърд диск за рязане на                       C30S -Диск за рязане на неметали
метали
A30P – мек диск за рязане на
метали


Inox

Легенда:
А30R-BF95
A - нормален корунд
30 - едрина на зърното
R - твърдост
B - свързващо вещество


За шлифоване на метал                                                 За шлифоване на не метал

Легенда:
                                                          Легенда:
А30R-BF95                                                        А30R-BF95
A - нормален корунд                                          A - нормален корунд
30 - едрина на зърното                                      30 - едрина на зърното
R - твърдост                                                      R - твърдост
B - свързващо вещество                                   B - свързващо вещество
Технически характеристики:                         Технически характеристики:
А24R - твърд диск за шлофоване на метал        C24S - диск за шлофоване на не метали
А24P - мек диск за шлифоване на метал


За повече информация!
http://bulflex.com