Фирма

Предлага: Булфлекс EООД Телефон: +359 2 9625488; +359 2 9624190; +359 2 9624283
е-mail: bulflex@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Суровини

Всички вещества с които търгува фирмата, са при необходимост предварително регистрирани или регистрирани съгласно регламента REACH

• Изкуствен електрокорунд – (Fused aluminium oxide)
• Черен силициев карбид
• Амониев бифлорид
• Kриолит, синтетичен – форма: бяла пудра; Na3AIF6 ; Molekular weight: 209, 94;
• Калциев флурид, синтетичен
• Фенолни смоли
• Бариев сулфат


За повече информация!
http://bulflex.com