Елизабет I - Главен изпълнителен директор

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература
Елизабет I - Главен изпълнителен директор
Стратегически уроци от водача, изградил империя
Алън Акселрод

Кой би допуснал, че една английска кралица от XVI век ще осигури полезни уроци за лидерите на XXI век? “Елизабет I, Главен изпълнителен директор” не е някаква отегчителна история, а е пълна с прозрения и практични съвети за ефективните лидери. Тя е задължителна за водачи, които искат да усвоят фантастични знания от човек, успял въпреки че условията са били срещу него.

Всеки в позицията на лидер ще открие много неща, които може да заимства от дългото, изпълнено с предизвикателства и много успешно царуване на Елизабет - включително стратегии за развитие и виждане за съвършенство, възпитаване на съзидателност, превръщане на кризите в триумф и създаване на обща кауза, без да бъде тираничен.

стр. 254
2001 г. / ISBN: 954-9964-11-6

Съдържание

Въведение
Пролог на Елизабет
Първа глава
"Малката ми сила“
Първият урок на водача: оцеляване
Втора глава
От копеле до кралицата девственица
Създаване имидж на водач
Трета глава
„Царувайки над народа си“
Събирайки в едно достъпност и лидерство
Четвърта глава
Поддържайки вярата
Създаване на обща кауза без тирания
Пета глава
Добър съвет
Изграждане на верни служители - и лоялна опозиция
Шеста глава
Нови светове, нови пазари
Разрастване на предприятието и смазване на конкуренцията
Седма глава
"Чувствата и смелостта на един крал“
Превръщане на кризата в триумф
Осма глава
Възстание
Задържане на властта
Девета глава
Кралица на крайния резултат
Да правиш бизнес без извинения
Десета глава
Да печелиш
Един велик лидер си дава оценка
Приложение
Летопис на Елизабет
Хроника на ерата на Елизабет
Препоръчани четива
Източниците за Елизабет I, главен изпълнителен директор