Access 2000 Стъпка по стъпка.

Учебен комплект на Microsoft: (учебник + бърз справочник + CD-ROM)
Внимание! Всички мултимедийни демонстрации
на компактдиска са на български език!

Този учебен комплект е изграден върху уникалната, насочена към успеха, система за обучение на Microsoft, гарантираща 100% усвояване на материала. Професионалните преподаватели на Microsoft чрез ясни и целенасочени уроци ви поставят в реална работна среда. Комбинацията от учебник, мултимедийно обучение на български език и тестове за самостоятелна работа ви обучават за броени часове как най-добре да използвате огромния потенциал на Access 2000.

С тази книга и Access 2000:
Научавате как се работи с готови бази данни – преглеждайте, добавяйте и редактирайте данни посредством формуляри и таблици; сортирайте и филтрирайте записи; преглеждайте и отпечатвайте отчети; създавайте пощенски етикети.

Проектирайте, създавайте и разширявайте собствени бази данни – създавайте нови таблици; свързвайте в релации таблици и бази данни; работете с външни данни.

Извличайте необходимата информация по най-добрия начин – проектирайте заявки и анализирайте данните; сливайте данните от две таблици в един формуляр.

Усъвършенствайте бази данни - създавайте формуляри и отчети; представяйте отчетите по-ефективно; подготвяйте отчети с групирани данни.

Представете своите бази данни в Интернет и интранет – посредством дизайнера на страници за достъп до данни създавайте набори от страници за интерактивен достъп до данните; използвайте Office Web компонентите съвместно с другите програми на Office 2000.
Стр. 384 / Дата на издаване: 12-10-1999
ISBN: 9546850675 / ISBN на оригинала: 1572319763

Съдържание

Визуален указател
Към българския читател
Определете своята изходна позиция
Използване на компакт-диска "Microsoft Access 2000 Стъпка по стъпка"
Специални означения и особености в книгата
ЧАСТ 1 Въвеждане и преглеждане на данни в Microsoft Access 2000
Урок 1 Използване на формуляри
Урок 2 Използване на таблици и подформуляри
Урок 3 Използване на филтри и отчети
Преговор и практика
Част 2 Създаване и разширяване на бази данни
Урок 4 Поддържане на промените в база данни
Урок 5 Осигуряване на надеждността на информацията в база данни
Урок 6 Работа с външни данни
Преговор и практика
Част 3 Превръщане на данните в смислена информация
Урок 7 Използване на заявки
Урок 8 Анализиране на данните
Урок 9 Сливане на данни в един формуляр
Преговор и практика
Част 4 Превръщане на данните в смислена информация
Урок 10 По - ефективно представяне на формуляр
Урок 11 Представяне на ефективен отчет
Урок 12 Представяне на групирани данни в отчет
Преговор и практика
Част 5 Представяне на база данни пред света
Урок 13 Създаване на връзки
Преговор и практика
Приложение А Съответствие с примерите
Приложение B Проектиране на база данни
Приложение C Използване на изрази

Бърз справочник