LINUX ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
Неоценимият справочник за всеки потребител на Linux!


 • Конфигурирайте RedHat Linux, Caldera OpenLinux и Debian GNU/Linux
 • Научете се да управлявате файловите системи сигурно и ефективно
 • Научете позволенията и ги използвайте, за да защитавате вашите файлове
 • Инсталирайте и конфигурирайте SSH и Webmin, за да осигурите защитено отдалечено администриране
 • Разберете начина, по който вашата система се инициализира, и научете как да я управлявате
 • Запознайте се с вашето обкръжение в Linux и се научете да го настройвате в съответствие със собствените си предпочитания
 • Разберете ролята на PAM в защитата на вашата система
 • Компилирайте просто ядро, оптимизирано за вашата система
 • Използвайте модули, за да управлявате употребата на паметта
 • Изградете сигурна виртуална частна мрежа с FreeS/WAN
 • Научете се как успешно да свържете вашата Linux машина в мрежа
 • Разберете как можете да използвате Samba, за да поделяте ресурси с вашите Windows машини
 • Научете как да настроите e-mail сървър
 • Настройте DHCP сървър и автоматизирайте вашата мрежа
 • Настройте и използвайте собствени DNS сървъри
 • Настройте маскиращ сървър, за да осигурите достъп до Интернет на всички свои системи

  Робърт Нейпиър работи с Linux от 1995 г насам. От проектите, с които се занимава в момента, любимият му е свързан с разработката на КDE2. По-голямата част от професионалния му опит се състои в разработката на софтуер и поддръжката на различни UNIX системи. Понастоящем прекарва по-голямата част от времето си в поддържане на Perl и писане на скриптове на RTP за Cisco Systems. Освен това отделя време да твори книги. Робърт е съавтор на петото издание на тази книга.


  Дейвид Бандел има магистърска степен по авиационен мениджмънт от Embry-Riddle Aeronautical University. Той е работил на най-разнообразни системи и архитектури, включително Sparc Solaris, HP-UX, AIX и SCO OpenServer. През 1993 г. започва да се занимава с Linux - хоби, което бързо го увлича. Понастоящем Дейвид пише книги и извършва консултации в областта на Linux/UNIX. Той е съавтор на книгата Special Edition Using OpenLinux от издателство Que.

  Стр.840 / Дата на издаване: 06-12-2001

  ISBN: 9546851884


  СЪДЪРЖАНИЕ

  Въведение
  Linux днес
  Накратко за хардуера
  За тази книга
  Кой би трябвало да чете книгата?
  Кой не би трябвало да чете книгата?
  Използвани конвенции
  Част I Въведение в Linux
  1 Какво е Linux?
  2 Въведение в работните среди
  3 KDE
  4 GNOME
  Част II Графика и звук
  5 Конфигуриране на X
  6 Потребителски настройки на X и контролиране на Х-ресурсите
  7 Мултимедия
  Част III Системно администриране на Linux
  8 Инструменти за системно администриране
  9 Дискови устройства и файлови системи
  10 Файловата система на Linux
  11 Потребители, групи и позволения
  12 Програми за управление на началното зареждане
  13 Инициализация на системата
  14 Настройване на обкръжението на обвивката
  15 PAM
  16 Управление на софтуерни пакети
  17 Изграждане на пакети
  18 Изграждане на потребителски настроено ядро
  19 Модули на ядрото
  20 Изграждане на виртуална частна мрежа (FreeS/WAN)
  21 Поддръжка на системни дневници
  Част IV Работа в мрежа с Linux
  22 Работа в мрежа
  23 Използване на DHCP
  24 Свързване с Интернет доставчик
  25 E-mail клиенти и сървъри
  26 DNS и BIND
  27 Поделяне на файлове с NFS
  28 Използване на NetWare
  29 Поделяне на ресурси със Samba
  30 Настройване на мрежа
  Част V Услуги и специални приложения
  31 Печатане в Linux
  32 FTP (File Transfer Protocol)
  33 Apache и khttpd
  34 TCP обвивки
  35 IP маскиране
  36 Защитни стени за IP
  37 Отдалечено администриране
  Част VI Приложения
  A Често използвани команди
  Б Повече информация за Linux