ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Внос на италиански дървообработващи машини.
София 1505 ул. Русалка 19
02/ 468 519, 468 383

Износ на машиностроителна продукция: електро- и мотокари, части за тях, трансформатори, дървообработващи машини и други.
София 1421 ул. Плана планина 22
02/ 963 2073, 963 2440

Mетало и дървообработващи машини и съоръжения. Други форми на външнотърговска дейност. Бартер, реекспорт.
София 1421 ул. Цанко Церковски 62
02/ 669 330, 963 0448

роботи и манипулатори, средства за автоматизация, машини за конфекциониране на гуми, дървообработващи машини, СВД, вълнови редуктори, универсални патронници.
Стара Загора 6000 ул. Г. Папазчев 1
042/ 22 053

Производство на дървообработващи машини.
Русе 7000 ул. Св. Димитър Басарбовски 12, пк.530
082/ 235 961, 236 014

Производство на дървообработващи машини.
Хасково 6300 бул. Съединение 67
038/ 66 45 02

Mеталорежещи машини, дървообработващи машини, специализирани машини, електрически машини; двигатели, генератори, турбини.
София 1000 бул. Васил Левски 47
02/ 980 6702, 980 7101

Износ на металообработващи и дървообработващи машини, хидравлика, пневматика, подемна техника, лагери, свързочни елементи.
София 1000 ул. Аксаков 5
02/ 988 5321, 981 6142

Проектиране и производство на специални и универсални дървообработващи машини.
Любимец 6550 ул. Дойран № 3
03751/ 24 78

Внос на всички видове дървообработващи машини и режещи инструменти.
София 1421 ул. Липа 14
02/ 663 072, 666 124