ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


Доставка и монтаж на чилъри, термопомпи, термопомпени агрегати използващи топлина от земята, слънчеви колектори, климатични камери, рекуператори.
гр. София 1164 ул. Цанко Церковски 40А
02/963 16 93

Производство продажба и монтаж на слънчеви колектори. Слънчеви системи за отопление.
Благоевград 2700 "Андрей Ляпчев" 1
073/350 75

Проектиране, монтаж и поддръжка на слънчеви отоплително-водни инсталации и фото-волтаични системи. Производство на слънчеви колектори.
София 1616 ул. Шишманова конница 39
088/ 629 522, 087/ 337 288

Извършва комплектоване и монтаж на хидрофорни инсталации, противопожарни помпени групи. Енергоспестяващи технологии. Слънчеви колектори.
Варна 9010 ЦП пк 667
052/613 482, 300 254

Производство на промишлени електрически нагреватели, промишлени ел. съоръжения, пещи, фурни. Проектиране и монтаж на слънчеви колектори.
Стара Загора 6000 Индустриална зона РКС
0889/632 255, 0889/632 254

Материали, техника, машини, инструменти за: вентилационни, климатични, отоплителни, водопроводни. Слънчеви колектори за топла вода.
София 1612 ул. Хайдушка поляна 57-59
02/9155 343, 9155 346

Пълен инженеринг на отоплителни инсталации и системи със слънчеви колектори; монтаж на газови инсталации. Водогрейни, чугунени и стоманени котли.
София 1404 пк.57
02/958 0435, 958 0436

Слънчеви колектори с високоселективни вакуумни тръби и топлопренасящи топлинни тръби, куплирани с параболично съставен рефлектор.
Казанлък 6100 Кн. Батемберг 8 Б , п.к. 21
088/799 55 79

Производство и асемблиране на соларни (слънчеви) колектори за отопление на вода.
Силистра 7500 Централна поща п.к. 172, Промишлена зона Запад
089/942 86 86

Комплексен инженеринг и консултации в областта на енергийните технологии. Проектира и изгражда слънчеви и котелни инсталации, слънчеви колектори.
София 1606 ул. Буздлужда 5
02/951 6177, 951 6355