ФИРМА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
АДРЕС
ТЕЛЕФОНИ
Е-маил/уеб адрес


GPS-навигация и контрол, Системи за контрол в Енергетика и Промишленост, Телекомуникации, Пренос на данни.
Варна 9002 ул. Професор Марин Дринов 57
052/604791

Преобразуватели в областта на силовата електроника и електротехника; уникални изделия по задание на клиента.
Перник 2300 ул. Враца 20
076/23 548

електрически материали и съоръжения за енергетиката и промишлеността; комплексно оборудване на енергийни обекти.
Стара Загора 6000 кв. Индустриален, пк.177
042/600 129, 255 171

Оптични системи за визуален контрол на качеството на опаковки и др. печатни изделия, Ел. управления на машини; ремонт и автоматизация.
гр. Кюстендил 2500 ул. Хан Аспарух 31А
078/20005, 50386

Производство в областта на електрониката и съобщителната техника.
София 1000 бул. Дондуков 31
02/987 4709, 974 3242

Измервателна апаратура, телекомуникационна апаратура, телевизионна апаратура
София 1359 жк. Люлин, бл. 517, вх. Е, ап. 167
02/962 5286

Търговия с битова електроника и електродомакински уреди.
София 1421 ул. Равнец 8, вх. Б, ап. 12
02/9632044

Производство и внедряване на тиристорни възбудителни системи за синхронни генератори. Производство на микропроцесорни регулатори на възбуждане.
София 1124 ул. Цар Иван-Асен II 34
02/944 2837
088/ 570 785